Handvatten voor Bijbellezen

 

Op deze pagina vind je informatie die je kan helpen bij het accuraat interpreteren van de Bijbel. De informatie hier spreekt aardig voor zich, maar toch goed om je er bewust van te zijn. Tevens kan het je helpen sneller te zien wanneer de Bijbel verkeerd gebruikt wordt.

 

Principe 1. De Schrift legt zichzelf uit.

Principe 2. Interpreteer de tekst aan de hand van de intenties van de auteur.

Principe 3. Interpreteer de tekst aan de hand van zijn literaire genre. 

Principe 4. Een woord kan meerdere betekenissen hebben.

Principe 5. Interpreteer de tekst aan de hand van de context.

Principe 6. Interpreteer elk verhaal in het licht van zijn context in de hele Schrift.

Principe 7. Interpreteer het onduidelijke in licht van het duidelijke.

 

Deze principes, die aardig wat overlap vertonen, zijn losjes overgenomen van dit artikel van One For Israel (Engelstalig). Ze maken duidelijk dat een accurate interpretatie best wat moeite kan kosten. Lees de Bijbel daarom zorgvuldig, geduldig, biddend. Je hoeft niet in één keer alles te zien (dat is onmogelijk), maar als je een volgeling van Jezus bent zal je steeds meer schatten gaan ontdekken bij het lezen van de Bijbel.

 

En wat als iemand claimt dat een bepaald vers een bepaalde betekenis heeft omdat God hem dat heeft geopenbaard? Zolang hij geen goede exegetische redenen voor die interpretatie geeft, ben jij niet gebonden aan die uitleg.

 

Ten slotte: gelden bovenstaande principes ook niet voor de Koran of andere "heilige geschriften"? In grote mate wel. Als je de waarheid nastreeft, zal je ook zorgvuldig met je interpretatie van die boeken moeten omgaan en voor de interpretatie van een tekst moeten kijken naar wat we weten over de directe context, de literaire context en de historische context, om maar een voorbeeld te noemen.