Kritisch Lezen voor Christenen

 

Lees eens Mattheus 5, Filippenzen 2:1-11, Galaten 5:22,  en Jakobus 1:19 en 3:17. Overweeg eens biddend wat voor gevolgen dit heeft voor de manier waarop je claims onderzoekt en de houding die je hebt naar mensen met wie je het niet eens bent, zeker als het broeders of zusters in Christus zijn. En vraag God om wijsheid, liefde, leiding, gehoorzaamheid, nederigheid, oprechtheid, enzovoorts.