Kinderdoop of alleen geloofsdoop?

 

Momenteel neig ik sterk naar de geloofsdoop. Een paar redenen hiervoor:

1. Alle leden van het Nieuwe Verbond kennen God en zijn vergeven van zonden (Jeremia 31:34).

2. Een geestelijk kind van Abraham wordt je door geloof (Romeinen 4:11-12; Galaten 3:7).

3. Een aantal teksten over de doop is erg moeilijk op de kinderdoop toe te passen maar lijkt juist over tot geloof komen te gaan (Romeinen 6:4; Galaten 3:27; Kolossenzen 2:11-12). Deze teksten als oproep of belofte zien vind ik vergezocht omdat de Bijbel daar zelf geen enkele aanleiding toe lijkt te geven.

 

Daarom heb ik de volgende vragen:

1. Als kinderen van gelovige ouders zijn opgenomen in een verbond waardoor ze gedoopt horen te worden, om welk verbond gaat dat dan?

2. Is er naast fysiek nageslacht en geestelijk nageslacht nog een andere manier om Abrahams nageslacht te zijn, die het rechtvaardigt om kinderen te dopen? Of is er sprake van een soort gemeenschappelijk geloof waar ik nog niet veel van snap? Welke Bijbelse basis heeft dat?

3. Zie ik ergens iets over het hoofd?