Het Islamitisch Dilemma en Meer

 

Het islamitisch dilemma

In tegenstelling tot wat moslims vandaag de dag vaak beweren, zegt de Koran nergens dat de Bijbel verknoeid is. Sterker nog, de Koran geeft aan dat Allah de christelijke geschriften geïnspireerd heeft (Koran 3:3-4; Koran 5:44), dat christenen ze nog steeds lazen in de tijd van Mohammed (Koran 7:157; Koran 10:94), en dat christenen daarmee moeten oordelen (Koran 5:47; 5:68). De Koran zegt dat niemand Allahs woorden kan veranderen, en spreekt daarbij over boeken (Koran 6:114-115, zie ook Koran 18:27). Dus als de Bijbel verknoeid is, zijn de claims van de Koran onjuist. Maar als de Bijbel niet verknoeid is, is de Koran overduidelijk ook onjuist, omdat de Koran ondanks oppervlakkige overeenkomsten de fundamentele boodschap van de Bijbel tegenspreekt (namelijk dat Jezus de Zoon van God aan het kruis voor onze zonden stierf en opstond uit de dood). Dit probleem voor moslims staat bekend als het "islamitisch dilemma". Er zijn slechts twee mogelijkheden, en beide zijn problematisch voor de islam.

 

In aanvulling op bovenstaande, is het goed op te merken dat Allah volgens de Koran tegen Jezus zei dat hij de volgelingen van Jezus superieur zou maken tot aan de dag des oordeels (Koran 3:55; Koran 61:14). Allah zei niet iets als "Sorry Jezus, jouw boodschap zal verknoeid worden maar na 600 jaar zal ik een Arabische profeet sturen om het allemaal te herstellen." Allah zei de volgelingen van Jezus superieur te maken tot aan de dag des oordeels, maar als dat moslims waren, waarom hebben we daar dan geen enkel bewijs van?

 

De onvolledige Koran

De Koran is een merkwaardig boek. Moslims claimen dat het de laatste openbaring van Allah is die voor de hele mensheid geldt, maar er schort toch best een en ander aan. Zo moet je blijkbaar goed klassiek Arabisch kunnen om de Quran goed te kunnen begrijpen (afgezien van het feit dat de Koran woorden bevat uit andere talen), terwijl het grootste deel van de moslims niet eens Arabisch spreekt. Daarnaast is de Koran kunnen lezen bij lange na niet genoeg om een moslim te zijn. Om een moslim te zijn moet je volgens de Koran namelijk Mohammeds beslissingen zonder tegenstand en met volledige onderwerping aanvaarden (Koran 4:65; Koran 33:21). Daarnaast worden moslims geacht het voorbeeld van Mohammed te volgen (Koran 33:36). Afgezien van het feit dat Mohammed toch wel een bijzonder veel gezag heeft voor iemand die "slechts een boodschapper" is, hebben we het probleem dat de Koran zelf niets zegt over Mohammeds beslissingen en doen en laten. Kortom, de Koran kennen is in het geheel niet genoeg om moslim te zijn. We zijn enorm afhankelijk van mensenwerk (de hadith) om te bepalen wat Mohammeds beslissingen en gedrag waren en daar bestaan, afgezien van het feit dat die Mohammeds gedrag niet erg fraai beschrijven, tussen soennitische en sjiitische moslims ook nog eens flinke geschillen over.

 

Tegenstrijdigheden in de Koran

Moslims beweren nogal eens dat de Bijbel niet het boek van God kan zijn omdat er tegenstrijdigheden in zouden zitten. Opvallend is echter dat de Koran minstens net zo erg lijdt aan tegenstrijdigheden. In het onderstaand documentje zijn er een aantal op een rijtje gezet. De vraag is dus niet zozeer of een bepaald religieus boek tegenstrijdigheden bevat, maar of die tegenstrijdigheden onoplosbaar en problematisch zijn en of onze moslimvrienden niet met dubbele maten willen meten.

 

Klik hier om te downloaden