Over

 

Wat is keigoedcommentaar.nl?

Een website met levensbeschouwelijk en maatschappelijk commentaar (en een zeer bescheiden naam).

 

Wie beheert deze website?

Erik.

 

Erik, waarom ben je deze website begonnen?

Afgelopen jaren heb ik voor kennissen af en toe documentjes gemaakt waarin ik vrij grondig en diepgaand bepaalde claims en betogen onderzoek. Dat zijn claims van levensbeschouwelijke aard (en dus relevant voor iedereen) of van maatschappelijke aard (en dus ook voor veel mensen relevant). Op enig moment rees het idee om die documentjes online te publiceren, zodat meer mensen bereikt konden worden. Lang verhaal kort, de beste weg hiervoor bleek een eigen website.

 

Wat is je eigen levensbeschouwing?

Ik ben protestants christen. Ik geloof dat God Zich geopenbaard heeft door Jezus Christus, Die ons het perfecte leven voorleefde en aan het kruis de straf droeg die wij hadden verdiend, in onze plaats stierf, zodat wij weer voor altijd in een juiste relatie met God kunnen leven. Als we dat offer tenminste echt aanvaarden, met de consequenties die dat met zich meebrengt. Wij kunnen onze zaligheid niet verdienen door goede daden, maar het aanvaarden van Jezus en het volgen van Hem zal goede daden tot gevolg hebben.

Klik hier voor een beknopte uitleg van het Evangelie, het goede nieuws van wat Jezus voor ons heeft gedaan.

 

Waarom verspreid je je eigen levensbeschouwing niet meer, in plaats van die van anderen te bekritiseren?

Het één sluit het ander niet uit. Ik doe beide. Maar deze website heeft een vrij specifieke focus, dus hier komen vooral andere ideeën ter sprake. En soms leg ik mooie linkjes met het Evangelie. En zoals je intussen misschien hebt gezien, kon ik het uiteindelijk toch niet laten "Christendom" aan de onderwerpen toe te voegen.

 

Haat je moslims, complotdenkers en aanhangers van Critical Race Theory?

Ik haat niemand. Jezus draagt mij op zelfs mijn vijanden lief te hebben. Maar liefhebben betekent niet dat je de ideeën, levensstijl of keuzes van een ander niet kan bekritiseren. Sterker nog, je kan mensen een pijnlijke waarheid vertellen omdat je van ze houdt. Daarnaast hebben bepaalde slechte ideeën niet alleen persoonlijke consequenties, maar ook maatschappelijke consequenties. Daarom is het goed voor de maatschappij zulke ideeën openlijk te bekritiseren. Waarbij natuurlijk opgemerkt mag worden: goede kritiek is inhoudelijk, redelijk, en welwillend (en zo nodig snoeihard ;) ).

 

Waarom vermeld je geen achternaam of andere persoonlijke informatie?

Privacy en anonimiteit zijn mij erg kostbaar. Zeker anonimiteit kan je maar één keer verliezen. Daarnaast bespreekt deze website controversiële onderwerpen en kan daarom onwenselijke reacties oproepen (e.g., een in verlegenheid gebrachte werkgever; bezoek van mensen die de inhoud niet waarderen). Ten slotte gaat het ook niet om mij maar om de inhoud. Ik hoop dat je daarop kan concentreren en een goede afweging kan maken of het waar is wat ik verkondig of niet, ongeacht wie ik ben. Maar wie weet, misschien dat ik nog een keer in de openbaarheid treed.

 

Ik weet nog een interessant onderwerp. Zou je daar een commentaar over willen schrijven?

Waarschijnlijk niet. De documentjes die je hier vindt zijn het resultaat van vele maanden werk. De artikelen schrijf ik sneller maar daar heb ik dan ook al meer achtergrondkennis van. Ik werk vaak op een laag pitje, maar streef ernaar vrij grondig en accuraat werk te leveren. Daarom gaat er al met al toch heel wat tijd in zitten, en die heb ik steeds minder. Je kan altijd via het contactformulier een suggestie sturen, maar acht de kans niet groot dat je op zoiets respons krijgt. Misschien kan je zelf wel een documentje of artikel met goed commentaar schrijven. Zie de pagina Tips voor Kritisch Lezen.

 

Hoe kan ik je helpen?

Voor mij en de bezoekers van deze site bidden, de info die je hier vindt verspreiden, euh, tja...

 

Donatie?

Als je heel graag wat wilt geven, doneer dan aan Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen helpt. Daar word ik heel blij van. Of overweeg eens Islam Critiqued via Patreon te steunen voor al zijn tijd en inzet.