Critical Race Theory als Complottheorie

 

(Engelstalige links en documenten)

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020 tot halverwege 2021 hield ik mij vrij veel bezig met complottheorieën. Op gegeven moment viel mij op dat er toch wel erg veel overeenkomsten waren tussen de manier waarop complottheorieën werken en de manier waarop Critical Race Theory (CRT) werkt, een academische maar totaal niet wetenschappelijke of redelijke visie op de maatschappij. Hier is mijn beknopte beschrijving van Critical Race Theory:

Critical Race Theory is een maatschappijvisie die uitgaat van een uiterst simplistisch wereldbeeld dat de maatschappij opdeelt in twee groepen: "onderdrukkers" versus "onderdrukten". Individuen bestaan niet, men is slechts een verzameling demografische eigenschappen die men in sommige gevallen indelen bij de onderdrukkers, in andere gevallen bij de onderdrukten. Critical Race Theory spitst dit toe op de eigenschap "ras". Het verklaart vrijwel alle verschillen door de lens van dit paradigma, en stelt dat als de ene bevolkingsgroep (zwarten) slechter af is dan de andere groep (blanken), dit wel moet komen doordat de meer voorspoedige groep bestaat uit racisten die minder voorspoedige groep onderdrukken. Dit racisme doortrekt elke vezel van de maatschappij. Mensen in de meer voorspoedige groep zijn altijd schuldig aan racisme, enerzijds door al dan niet bewust persoonlijk racisme, anderzijds door structureel racisme; racisme dat zit ingebakken in instituties om de belangen van de meer voorspoedige (onderdrukkende) groep te bevorderen. Alles wat er in de maatschappij ten goede van de onderdrukte groep gebeurt, is uiteindelijke toch een egoïstische daad van de onderdrukkende groep. Iedereen die het hier niet mee eens is, is gehersenspoeld door de onderdrukkers, of één van hen. Aanhangers van CRT lijken te menen dat ze het probleem van racisme kunnen oplossen door zoveel mogelijk nadruk op ras te leggen. Redelijkheid, bewijs of inhoudelijke argumenten doen er weinig toe in deze visie.

Voor de duidelijkheid, dit wil niet zeggen dat alle claims van racisme in de maatschappij onzin zijn. Maar zulke claims moeten concreet en bewijsbaar zijn. Vage claims over "racistische systemen", verdachtmakende speculatie over motieven of giftig groepsdenken is gestoord en helpt niemand, in wat voor deugdzaam jasje het allemaal ook gestoken mag worden.

 

Om te lezen hoe "onderzoekers" uit het werkveld van CRT het zelf beschrijven, klik hier.

Om te zien hoe CRT weinig meer is dan een absurde complottheorie, zie het documentje hieronder.

 

Klik hier om te downloaden